OPĆINA PIĆAN | Konačna rang lista – studentske stipendije

OPĆINA PIĆAN | Konačna rang lista – studentske stipendije

5.12.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 7. stavka 6. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18) i članka 5. stavka 4. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2018./2019. (KLASA: 022-05/18-01/85, URBROJ: 2144/05-01-01-18-2 od 03.10.2018.), načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

 
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Ivana Franković 140
Alisa Ivančić 100
Elena Krištofić 90
Vedran Lukšić 80
Antun Selar 80
Deni Baćac 70
Ketrin Brenko 70
Agata Kiković 70
Erika Grgurić 60
Tina Karlić 60

 

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.


Rang listaNačelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r


Foto: LC Labin.com, ilustracija w/ izmjenama
stipendije studenti učenici natječaj općina pićan rang lista