Općina Pićan izgubila spor - Trgovački sud: Rockwool radi po propisima

Općina Pićan izgubila spor - Trgovački sud: Rockwool radi po propisima

26.3.2012. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Odbijeni su svi zahtjevi iz tužbe općine Pićan protiv tvornice kamene vune Rockwool Adriatic, presudio je Damir Rabar, sudac pazinske stalne službe Trgovačkog suda u Rijeci. Na objavi presude bili su predstavnici obiju strana u postupku - općinu su zastupali načelnik Ivan Franković i pročelnik Anton Bažon, a Rockwool dva odvjetnika.

Tužbom je traženo da se Rockwoolu naloži prestanak onečišćavanja okoliša koje utječe i na zdravlje ljudi, da se reguliraju emisije na što se tvornica i ranije obvezala, kao i da tvornica isplati 15 milijuna kuna za naknadu nastale štete. Tvrdili su i da su emisije u okoliš veće od dozvoljenih te je za 30-ak osoba s tog područja priložena medicinska dokumentacija.

Sve te zahtjeve iz općinske tužbe sudac Rabar je odbio. Obrazlažući razloge za ovakvu presudu pozvao se na studiju o utjecaju na okoliš iz prosinca 2005. koju je prihvatilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izgradnja tvornice kamene vune je u njoj ocjenjena prihvatljivom za okoliš. Prihvaćene su i određene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Spomenute su i uredbe o graničnim vrijednostima onečišćivača koje su rađene na bazi znanstvenih spoznaja tako da, ako se kreću u propisanim granicama, ne postoji ili je smanjen njihov utjecaj na zdravlje i okoliš. Iz inspekcijskih nalaza, kao i iz onih koje je proveo niz institucija (sudac ih je sve nabrojio, op.a.) proizlazi da granične vrijednosti nisu prekoračene, rekao je Rabar.

"Tuženik posluje u skladu s propisima iz studije o zaštiti okoliša i ne ispušta emisije preko propisanih graničnih vrijednosti pa ne postoji štetna radnja, odnosno ne postoji osnovni uvjet na temelju kojeg bi sud mogao naložiti obustavljanje proizvodnje Rockwoolove tvornice kamene vune u Potpićnu niti naložiti ugradnju dodatnog uređaja za spaljivanje ispušnih plinova. Budući da nema štetne radnje, posljedično ne postoji niti osnova za naknadu štete", zaključio je sudar Rabar.

Ni Franković ni odvjetnici Rockwoola nisu htjeli davati nikakve izjave. Od pročelnika Bažona saznajemo da nije iznenađen presudom, ali da će o daljnjim koracima odlučivati općinsko vijeće nakon što dobiju presudu u pisanom obliku. (S. BENIĆ)

trgovacki sud rockwool spor