Općina Kršan: proračun od 33,8 milijuna kuna i lista stipendista (dokumenti)

Općina Kršan: proračun od 33,8 milijuna kuna i lista stipendista (dokumenti)

16.12.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Dana 12. prosinca 2008. godine Općinsko poglavarstvo Općine Kršan donijelo je konačnu Odluku o dodjeli stipendija u školskoj / studijskoj 2008. / 2009. godini. Obavještavaju se svi učenici / studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, da od danas, 16. prosinca 2008. godine pristupe u Općinu Kršan na preuzimanje navedene Odluke i potpisivanju Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, u prisustvu roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

Potpisivanje ugovora i preuzimanje Odluke vršiti će se u prostoriji pisarnice Općine Kršan, prizemlje, soba br. 3. svakim radnim danom od 0700 – 1500 sat, ponedjeljkom 1000 – 1800.

Posebno se napominje da je prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju potrebno priložiti ŽIRO RAČUN otvoren na ime stipendista, jer se u protivnom stipendija neće moći isplaćivati.

Popis učenika i studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendije u cijelosti objavljujemo u nastavku.

 

Priloženi dokumenti:

 

Na sjednici Poglavarstva razmatrane su pristigle žalbe na Prijedlog Liste za dodjelu stipendija za 2008./2009. godinu, koje su u potpunosti odbijene, te je donijeta Konačna odluka o dodjeli stipendija za školsku/studensku 2008./2009. godinu. Općina Kršan dodijelit će 13 školskih i 85 studenskih stipendija. Poglavarstvo je također povisilo visinu stipendija u odnosu na prošlogodišnje, tako su se učeničke stipendije povećale sa 400 kn na 450 kn, a studenske sa 600 kn na 700,00 kn. Radi navedenog povećanja planirano sredstva za stipendije i školarine u 2009. godine iznose 800.000,00 kn.

Na sjednici Poglavarstva razmatran je i usvojen prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja kojim se odobrilo financijsku pomoć za 6 osoba korisnika Socijalnog programa Općine Kršan, te financijska pomoć za obitelji težih materijalnih i socijalnih uvjeta, te invalide povodom novogodišnjih i božićnih blagdana prema popisu VMO Općine Kršan.

Zbog propuštanja krova na prostorijama MO Potpićan i MO Kršan pristupit će se hitnoj sanaciji istih.

Na nastavku sjednice donijet je također Zaključak koji je upućen Općinskom vijeću o bezuvjetnom zaustavljanje procesa probne proizvodnje i prekid postupka na izdavanju uporabne dozvole za tvornicu kamene vune ''''''''ROCKWOOL ADRIATIC'''''''' d.o.o. Potpićan, koji će se dostaviti na znanje i daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Zagreb, Vladi RH, Zagreb. Također je predloženo da se zaključak dostavi Županu Istarske županije te predsjedniku Županijske skupštine Istarske županije, Pazin, radi podržavanja navedenog stava o radu tvornice kamene vune.

 

Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. prosinca 2008. godine

 

Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.Donijeti su sljedeći akti:


- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2009. godinu,

- Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2009. godinu,

- Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2009. godinu,

- Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2009. godinu.

- Proračun Općine Kršan za 2009. godinu

- Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2009. godinu i projekcije za 2010. i 2011. godinu,

- Projekcija Proračuna Općine Kršan za 2010. i 2011. godinu,

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2009.

- Zaključak o sazivanju tematske sjednice Županijske skupština Istarske županije na temu - aktualna problematika u tijeku probne proizvodnje tvornice kamene vune ''''''''ROCKWOOL ADRIATIC'''''''' d.o.o. Potpićan

- Zaključak o bezuvjetnom zaustavljanje procesa probne proizvodnje i prekid postupka na izdavanju uporabne dozvole za tvornicu kamene vune ''''''''ROCKWOOL ADRIATIC'''''''' d.o.o. Potpićan, koji se dostavlja na znanje i daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Zagreb, Vladi RH, Zagreb. Također se zaključak dostavlja Županu Istarske županije te predsjedniku Županijske skupštine Istarske županije, Pazin, od kojih se zahtijeva bezuvjetno podržavanja stava Općinskog vijeća Općine Kršan.

Na sjednici Vijeća nisu prihvaćeni amandmani na prijedlog Proračuna Općine Kršan upućeni od strane vijećnika Klaudija Lazarić.

 

stipendije Općina Kršan odovna lista Rockwool