Općina Kršan prima dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Kršan prima dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

3.2.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Općina Kršan objavljuje:

   

J A V N I  P O Z I V

za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

 

 Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 10. veljače 2015. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

 

 Link na javni poziv

 

 

javni poziv volonteri općina kršan