Općina Kršan intenzivno radi na donošenju prostornih planova

Općina Kršan intenzivno radi na donošenju prostornih planova

9.3.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan u svezi nastavka rada na donošenju prostornih planova uređenja tj. izradu Urbanističkog plana uređenja i Detaljnog plana uređenja u Starom gradu Kršan prihvaćena je Odluka da se pristupi izradi prijedloga materijala za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave sa tvrtkom URBIS 72 iz Pule. Ista tvrtka djelomično je izradila Detaljni plan uređenja Staroga grada Plomina i Kršana sukladno starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Budući da postupci nisu dovršeni do stupanja na snagu novoga Zakona, prostorni postupci trebaju se uskladiti s odredbama novoga Zakona. Prihvaćena je ponuda tvrtke URBIS 72 za izradu prethodnih radova te izradu Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Kršan. U svezi izrade ostalih urbanističkih planova, u naseljima Jurasi, Fonovići, Potpićan, Načinovići i građevinskog područja naselja Kršan pristupa se izmjeni Plana nabave za 2009. godinu kako bi se mogli provesti postupci javne nabave po određenim fazama rada.

općina kršan načinovići potpićan poglavarstvo fonovići stari grad kršan jurasi urbis 72 prostorni planovi kršan