Općina Kršan dobila sredstva Europske unije za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Općina Kršan dobila sredstva Europske unije za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

24.1.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općini Kršan dodijeljena su sredstva potpore Europske unije za Podmjeru 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", provedba Operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Sredstva potpore dodijeljena su za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan Odlukom o isplati sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 13. svibnja 2016. godine. Predmetnom Odlukom Općini Kršan je dodijeljena potpora u najvišem iznosu od 103.750,00 kuna kojom se u potpunosti financira navedeni projekt.

Originalni Prostorni plan uređenja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Plan) donesen je 2002. godine i dosad je usklađivan i mijenjan četiri puta. Godine 2008. Plan je mijenjan kroz postupak usklađenja sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Kroz dva postupka,2010. i 2012. godine, mijenjana su prostorna rješenja u dotad važećem Planu. U 2012. godini donesen je Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Plana. Tijekom 2014. godine donesene su ciljane izmjene i dopune, kao i Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Potreba za izradom izmjena i dopuna važećeg Plana (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/02, 01/08, 18/10, 14/12, 23/12 - pročišćeni tekst, 06/14, 11/14 - pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela) utvrđena je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15) u travnju 2015. godine. Cilj ovog projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Kršan.

Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% i Republika Hrvatska sa 15%. Prijava Općine Kršan je na Konačnoj rang listi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zauzela 39 poziciju (od ukupno 328 prijava) i tako stekla uvjete za dodjelu potpore i financiranje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

 

Foto: ilustracija

 

krsan.hr

 

 

 

 

kršan eu fondovi financiranje prostorni plan plan uređenja općina kršan