Održivi razvoj i društveno odgovorno djelovanje - Raša: Od rudarskog grada do ekoindustrijskog parka

Održivi razvoj i društveno odgovorno djelovanje - Raša: Od rudarskog grada do ekoindustrijskog parka

12.11.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Forum za društveno odgovorno djelovanje potak­nut je projektom Sustavski pristup društvenoj odgovor nosti za životni prostor što ga vodi Hrvatsko društvo za sustave, a podupire Ministarstvo zaštite okoliša, pros -tornog uređenja i graditeljstva RH.

Planovi razvoja Općine Raša se u duhu održivog razvoja mogu na najbolji način ostvariti ako se lokalna zajednica organizira na načelima društveno odgov­ornog djelovanja. Očekuje se da sudionici Foruma za društveno odgovorno djelovanje kroz raspravu for­muliraju plan aktivnosti za pokretanje i ostvarenje tih procesa u Općini Raša i pridonesu njenom napretku.

 

Poziv na sudjelovanje i program

 

Općina Raša

 

19. studeni 2009.

u dvorani RKUD-a "Rudar" u Raši

Polazište

 

Tijekom protekle godine obavili smo brojne razgovore u Radnoj skupini i održali više rasprava u okviru Foruma za društveno odgov­orno djelovanje promišljajući o suvremenim mogućnostima razvoja Općine Raša i o pitanjima društvene odgovornosti za njen životni prostor, o utjecaju stanovništva i vrednota na razvoj Općine. Na našim smo savjetovanjima raspravljali o osniv­anju poslovnih zona i prosuđivali jesu li dobro domišljene za dobrobit životne zajednice i za jačanje kvalitete života stanovništva. Otkrili smo da su nekad stvarane i uspješne industrij ske zone osnovane sedamdesetih godina prošlog stoljeća zapuštene, nove zamisli gospodarskih zona služe ponajviše stranim tvrtkama, jer su mjesta niskih infrastrukturnih troškova i jefine radne snage.

Promišljajući projekt Ekoenergetska dolina Raša zamislili smo moderni ekoindustrijski park u kojem je naglasak na industrijskoj simbiozi, u kojoj pojedini pothvati surađuju služeći se međusobno proizvodima i nusproizvodima, materijalima i energijom, pa i uslužnim djelatnostima. Zamišljeno je da se ovoj simbiozi priključi i poljoprivredna proizvodnja, postupanje otpadnim i oborinskim vodama, promet i transport i druge djelatnosti.

Stvorili bi smo tako zajednicu proizvodnih, uslužnih i poslovnih djelatnosti, koje su smještene u zajedničkom životnom prostoru i surađuju tako da se zajednički služe potrebnim resursima, infor­macijama, materijalima, vodom, energijom, infra­strukturom i da promišljeno smanjuju zagađivanje i otpad, da djelujući društveno odgovorno ostvaruju održivi razvoj s namjerom da uz prihod održavaju kvalitetu okoliša i kvalitetu života stanovništva djelujući društveno odgovorno.

 

Program

 

10,00 - 10,30 Uvodna riječ i pozdravi

 

10,30 - 11,30 Promišljanje razvoja

Predsjedatelji

Marčelo Tenčić i Mario Griparić Josip Knapić

Od rudarskog grada do suvre­menih energetskih projekata

Juraj Božičević

Suvremeno promišljanje ekoin-dustrijskog parka - industrijska simbioza

Marijan Andrašec

Gospodarenje ekoindustrijskim parkom

Dorijan Rajković i Alfredo Višković

Resursi životnog prostora Raše i održivi razvoj

 

11,30 - 12,00

 

Odmor

 

 

12,00 - 13,30 Projekti

Predsjedatelji

Alfredo Višković i Nardi Golja Vladimir Andročec Postupanje otpadnim vodama Predstavnik Luke Rijeka Lučko područje i njegov razvoj Mirko Tunjić

Može li vjetroelektrana pridoni­jeti ekoenergetskom sustavu?

Žarko Horvat

Forum za društveno odgovorno djelovanje

13,30

Rasprava

 

Programski odbor:

Marijan Andrašec

Juraj Božičević

Alfredo Višković

Žarko Horvat

Sanja Mahalec

Josip Knapić

 

Forum za društveno odgovorno djelovanje Općine Raša i

Hrvatsko društvo za sustave - CROSS

 

 

društvo općina raša društveno odgovorno ponašanje forum cross hrvatsko društvo za sustave pino knapić