Održano predavanje o gospodarenju otpadom - Kaštijun će manipulirati komunalnim poduzećima

Održano predavanje o gospodarenju otpadom - Kaštijun će manipulirati komunalnim poduzećima

22.12.2007. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U petak 21.12.u 18 sati u vijećnici Grada Labina, u organizciji labinske ekološke udruge "Pineta", održano je predavanje na temu gopsodaranje otpadom.

Predavanje je vodio Marijan Galović, član zagrebačke udruge Zelena Akcija, inače rodom iz Labina. Predavanju je prisustvalo dvadesetak građana, mahom članova udruga. Među prisutnima, u raspravi koja je uslijedila nakon predavanja, sudjelovali su gradnačelnik Tulio Demetkila, predstavnici udruge Pineta, predstavnici novoosnovane udruge "Naša zemlja" (čiji je osnovni cilj borba za čisti obespravljenih građana okolice Rockwoola), te Orestino Višković, predstavnik građanske inicijative GRIN za humani život iz Koromačna.

 

Ekološka udruga Pineta smatra kako da bi se održivi, cjeloviti i suvremeni oblik gospodarenja otpadom morao isključivo bazirati na maksimalnom trudu u pravcu prevencije, ponovne upotrebe i recikliranja – odnosno kompostiranja. U ovom trenutku nije moguće prihvatiti studiju odnosno projekt Centra za gospodarenje otpadom (CGO) koji se bazira na pukom zadovoljavanju loše postavljenih ciljeva zbog opravdane sumnje da se stope recikliranja ili smanjenja količine otpada u nastanku neće nikada značajnije podići.

Planiranje cjelog sustava je trebalo krenuti od lokalnih jedinica samouprave, odnosno od komunlanih poduzeća koje u pravom smislu provode sustav kroz prikupljanje i naplatu odvoza i zbrinjavanja otpada. Ekološka udruga Pineta u suradnji sa zagrebačkom Zelenom akcijom je kroz jednostavne kalkulacije došla do saznanja da je ekološki prihvatljiviji sustav gospodarenja otpadom čak i jeftiniji. „Jednom kada komunalna poduzeća uvide financijske dobrobiti cjelovitog sustava odvojeno prikupljenog otpada – ona će „minirati“ predloženi plan od strane istarske Županije. Postrojenje će dobivati upola manje otpada, a privatni partner će zbrajati gubitke“ rekao je Patrik
Juričić i nadodaje kako je u svijetu, ali i kod nas već praksa da te gubitke na kraju plaćaju građani.

U samoj studiji utjecaja na okoliš za projekt centra za gospodarenje otpadom Kaštijun nije uvršteno objašnjenje na koji je način odabrana konfiguracija mehaničko biološke obrade o kojoj slušamo prethodna 3 tjedna. Prema našim saznanjima, ovakvo riješenje mogu ponuditi rijetke tvrtke, odnosno vrlo vjerojatno samo jedna, pa postoji mogućnost zlouporabe ove studije prilikom institucije javnog natječaja.

U ovom trenutku, od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva tražimo
da odbije predloženu studiju za odlagalište kaštijun jer nije temeljena na postojećem Planu gospodarenja otpadom, koji je krovni provedbeni dokument za gospodarenje otpadom. Ako se Istra i dalje želi nazivati „naprednom hrvatskom regijom“, smatramo da ne samo da trebamo prihvatiti nacionalne ciljeve, već ih višestruko moramo obarati.

Rasprava je potrajala par sati, a očekivano je prerasla u žučnu raspravu oko Rockwoola, Termoelektrane Plomin, te problem zbrinjavanja otpada na lokalnoj razini i prijeko potrebnu sanaciju odlagališta Cere za koje Demetlika smatra da je trenutno najveća ekološka bomba i da je to odlagalište najprije sanirati, a tek kasnije se posvetiti adekvatnom prikupljanju otpada pri svakom kućanstvu.

Prijedlog plaćanja odvoza smeća po količini, smatraju prisutni, ne bi zaživio kod svijesti građana bez dekvatne edukacije. Mehanizmi postoje, ali ih je potrebno provesti putem lokalne zajednice.

Po pitanju spaljivanja otpada u Koromačnu, Orestino Višković, napominje da otpad nikako nije gorivo i ne može se kao takvo sa gorivom poistovijetiti zbog velike potencijalne opasnosti na koju se ne misli u predloženim planovima. Plan gospodarenja otpadom, slažu se svi, upitan i zbog neuključivanja adekvatnih stručnjaka iz zdravstva.

Gradonačelnik je istaknuo da grad podržava svaki napor lokalnih ekoloških udruga i izražava zadovoljstvo što su mladi ljudi aktivno uključeni u borbu za zdrav život ovog podneblja.

http://mail.google.com/mail/?attid=0.1.0.1&disp=attd&view=att&th=117071b4393a23b1

Koromačno gospodarenje otpadom labin Marijan Galović Orestino Višković Rockwool udruga naša zemlja termoelektrana saniranje Pineta Kaštijun