Održano javno izlaganje novog prijedloga UPU-a naselja Sv. Marina

Održano javno izlaganje novog prijedloga UPU-a naselja Sv. Marina

5.6.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Od pristiglih zahtjeva građana u prvoj javnoj raspravi, prihvaćeno je oko dvije trećine molbi, istaknuto je na javnom izlaganju novog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Marina, održanom 1. lipnja 206. g. u vijećnici Općine Raša. Prijedlog plana predstavljen je u sklopu ponovne javne rasprave koja traje do 7. lipnja.

„Sve su izmjene napravljene prema primjedbama građana, koji su time doprinijeli izradi kvalitetnijeg plana. Želimo dokument koji će biti doista provedben, a ne samo mrtvo slovo na papiru“, rekla je općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein.

Izrađivač plana Luka Trkanjec iz opatijske tvrtke Geoprojekt objasnio je da se važnije promjene odnose na prometno rješenje, odnosno izmicanje trase glavne mjesne prometnice, smanjenje i drukčiji smještaj budućeg glavnog parkirališta, te ucrtavanje glavnine postojećih putova, prema traženju sudionika javne rasprave.

Novina u odnosu na prvi prijedlogu plana za područje koje se nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa mora (ZOP) jest i omogućavanje stambene gradnje dok se ne izgradi sustav javne odvodnje: u tekstualnom dijelu sada je navedeno da individualna stambena građevina može otpadne vode sakupljati u vodonepropusnu septičku ili sabirnu jamu. Ta je mogućnost otvorena zahvaljujući odredbi iz usporedno rađenih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša kao plana višeg reda.

Obuhvat plana iznosi 27 hektara, pri čemu se nešto više od trećine odnosi na neizgrađeni dio građevinskog područja i upravo ta površina predstavlja okosnicu daljnjeg razvoja naselja. Osim stanovanja, omogućava se realizacija javno-društvenih, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih građevina u zonama mješovite namjene. 

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe o prijedlogu plana mogu se podnijeti pisanim putem za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, odnosno do zaključno 7. lipnja 2016. godine, i to na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša. 

Važno je naglasiti da se novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog plana mogu, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, podnositi samo u vezi s izmjenama koje su napravljene u odnosu na prijedlog plana koji je bio predstavljen u prvoj javnoj raspravi. Dakle, samo ono što se mijenjalo može se opet mijenjati, a ono što je ostalo isto ne može se mijenjati.
 
 
 
 
 
 

sveta marina urbanistički plan uređenja javno izlaganje upu