Održane 3 radionice za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“ 2023. – 2027.

Održane 3 radionice za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“  2023. – 2027.

17.10.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Tijekom proteklog tjedna LAG „Istočna Istra“ održao je tri radionice za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023. – 2027., koja će biti financirana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 

Prva radionica bila je namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora, dok su druge dvije radionice bile organizirane za predstavnike gospodarskog sektora.

Sudionicima su bili predstavljeni rezultati prethodnog programskog razdoblja te zaključci dosad odrađene analize stanja LAG područja. Svrha radionica je bila izrada SWOT analize te definiranje razvojnih potreba. Na radionici je prezentiran i nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske koji je krajem rujna poslan Europskoj komisiji na odobrenje.

 

Ovim putem se zahvaljujemo svim sudionicima na velikom odazivu te na prijedlozima koji će nam uvelike pomoći u izradi strategije i pri kreiranju intervencija.

Također važno je napomenuti kako još uvijek možete sudjelovati u izradi LRS 2023. – 2027. na način da svoje mišljenje iskažete putem Obrasca za prikupljanje projektnih prijedloga za ideje koje biste željeli realizirati i upitnika za izradu LRS koji je dostupan na  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzcDfKnYxYFfn8F7DxdZ1QpFaUsdGXzCjl4JOGRZjSTn-m7Q/viewform?usp=sf_link i službenoj web stranici LAG-a “Istočna Istra” http://lag-istocnaistra.hr/.

Dostavljeni će projektni prijedlozi značajno doprinijeti kreiranju mjera i odrediti prioritetna područja za koja će LAG „Istočna Istra“ u narednom razdoblju raspisivati natječaje.

Rok za ispunjavanje online upitnika je produžen do 31. listopada 2022. godine.

“Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 19.1.„Pripremna pomoć“,  Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjera 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“. Program ruralnog razvoja 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.“      


LAG Istočna Istralag lag istočna istra radionice edukacija