Održana javna rasprava o Prijedlogu DPU-a zone urbanih vila Kature 2

Održana javna rasprava o Prijedlogu DPU-a zone urbanih vila Kature 2

10.3.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U postupku javne rasprave o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja zone urbanih vila Kature 2, jučer je u Velikoj vijećnici Grada Labina održano javno izlaganje. Javnom izlaganju prisustvovalo je dvanaest zainteresiranih građana, predstavnici medija, predstavnice izrađivača Plana i predstavnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina.

Azra Suljić dipl.ing.arh. i Marija Premužić dipl.ing.arh. kao predstavnice izrađivača Plana tvrtke ASK ATELIER d.o.o. iz Zagreba upoznale su prisutne sa predloženim planskim rješenjima, a Pročelnica Upravnog odjela iznijela je osnovne faze u izradi predmetnog Plana do njegova donošenja na Gradskom vijeću.

 

Prisutni građani uključili su se u raspravu iznoseći svoje prijedloge i primjedbe na predložena rješenja kojima se utječe na nekretnine u njihovom vlasništvu. Građani su kroz raspravu najviše zamjerki iznijeli na prometno rješenje posebno u dijelu novoplanirane sabirne ulice koja se, kako su naveli, u jednom dijelu previše približava postojećoj stambenoj građevini, a u nastavku prolazeći kroz privatne parcele, prema mišljenju vlasnika tih parcela, narušava kvalitetu stanovanja u tom dijelu obuhvata Plana. Nadalje, iznijeli su zamjerke na predložena preoblikovanja postojećih izgrađenih građevnih čestica i na uvjete rekonstrukcije istih te zahtjev da se koridor za rekonstrukciju postojeće ceste prema starim Katurama u cijelosti izmakne sa parcela u njihovom vlasništvu. 

 

Međutim, valja istaknuti, a sa time su upoznati i prisutni građani, da pojedine primjedbe koje su iznesene nije moguće rješavati u postupku izrade predmetnog Plana. Razlog tome je da se one odnose na planove višeg reda i to Prostorni plan uređenja Grada Labina (oblikovanje građevnih čestica) i Urbanistički plan uređenja Labina i Presike (prometno rješenje i namjena parcela izvan obuhvata DPU-a) i o njima se može odlučivati samo u postupicama izmjene tih planova.

Također tijekom rasprave svi prisutni su upućeni  da u ostavljenom roku do 26. ožujka 2010. godine i pisanim putem dostave svoje primjedbe i prijedloge kako bi se o njima moglo odlučivati u zakonom propisanoj proceduri prije izrade Nacrta Konačnog prijedloga Plana. 

 

 

javna rasprava urbane vile dpu detaljni plan uređenja azra suljić marija premužić