Održan sastanak projektnog tima Aglomeracije Labin - Raša - Rabac

Održan sastanak projektnog tima Aglomeracije Labin - Raša - Rabac

4.11.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U utorak 2.studenog u prostorijama Vodovoda Labin održan je koordinacijski sastanak projektnog tima te je usvojena četrnaesta verzija Studije izvedivosti Aglomeracije Labin – Raša – Rabac za prijavu gradnje vodno – komunalne infrastrukture.

Osim projektnog tima u sastavu Valter Glavičić predstavnik Grada Labina, Glorija Paliska  predstavnica Općine Raša, Roman Carić  predstavnik Općine Kršan, Irene Franković predstavnica Općine Sv.Nedelja, Ivana Tončić predstavnica Općine Pićan i Klaudio Bastijanić voditelj projekta u Vodovodu Labin sastanku su prisustvovali i Alen Golja direktor Vodovoda Labin te Dean Močinić načelnik općine Pićan.  

Predstavnici Vodovoda Labin održali su prezentaciju nove verzije Studije izvedivosti čime su svi članovi projektnog tima u cijelosti su upoznati s novom verzijom Studijskog dokumenta.

Krajem srpnja 2021. godine JASPERS je dostavio izvješće u kojem su tražili dodatna pojašnjenja te je Studija novelirana prema njihovim komentarima. Posebna pozornost novelacije dana je u izračunu vezano za razdvajanje sustava oborinske i fekalne kanalizacije na području Grada Labina. Novom studijom povećane su duljine novo planirane kanalizacijske mreže kao i dijelovi vodovodne mreže predviđene za rekonstrukciju. Studijom je definirana i izgradnja novog spojnog cjevovoda CS Fonte Gaja – VS Brdo gdje se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje vode te cjevovoda VS Brdo – VS Raša za povrat pročišćene vode u Rašu.

Investicijski troškovi projekta iznose 620.828.371 kn: Stopa EU Financiranja je 70,24%, a ostatak investicije od 29,76%  bit će financiran iz nacionalne komponente: Hrvatskih voda, Državni proračun i JLS.

Nakon odobrenja članova projektnog tima Hrvatskih voda Studija izvedivosti Aglomeracije Labin – Raša – Rabac za prijavu gradnje vodno – komunalne infrastrukture zajedno sa odgovorima na komentare biti će dostavljena JASPERS-u.

aglomeracija labin raša rabac aglomeracija projektni tim vodovod labin odvodnja jaspers