Određena biračka mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Labina

Određena biračka mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Labina

13.5.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradsko izborno povjerenstvo obavijestilo je Grad Labin da je donijelo rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Labina koji će se održati u nedjelju, 18. svibnja 2008. godine.

Za područje Grada Labina određuju se biračka mjesta:1. biračko mjesto broj 1 (LABIN DONJI) - prostorije Škole "Liče Faraguna" 1, Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Čekadi, Matije Vlačića, Streljana, Šćiri, Matije Grpca, Stjepana Konzula Istranina, Vjekoslava Spinčića, Matka Laginje, Mate Blažine, Vergerijev uspon.2. biračko mjesto broj 2 (LABIN DONJI) - prostorije Škole "Liče Faraguna" 2, Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Zelenice 6-44 P, Dinka Vitezića, Balda Lupetina, Senari.3. biračko mjesto broj 3. (LABIN DONJI) - prostorije Osnovne škole "Ivo Lola Ribar", koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Karla Kranjca 1-10, 90, 118, Tonci, Vilete, Antona Selana 1-12, Zelenice 1-39 N, Rudarska 6.4. biračko mjesto broj 4 (LABIN DONJI) - prostorije Mjesnog odbora - Trg Labinskih rudara Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Karla Kranjca 11-60, Labin 0, Rudarska 7-19, 26, Trg Labinskih rudara, Antona Selana 0, Antona Selana 13-35.5. biračko mjesto broj 5: prostorije HEP-a Labin

a) Labin Donji - koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: 43. Istarske divizije, Mate Balote, Opatijska, Pazinska, Pulska, Starci, E. Stemberge.

b) Vinež - koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu: Marcilnica, Istarskih narodnjaka, Viktora Cara Emina6. biračko mjesto broj 6 (LABIN KATURE) - prostorije Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" 1. Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Prilaz Kršin 1, Prilaz Kršin 5, Prilaz Kikova 2-8, Prilaz Vala 1-17.7. biračko mjesto broj 7 (LABIN KATURE) - prostorije Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" 2.
, Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Istarska 5-7 N, Istarska 8-9, 11-17 N, Katuri, Prilaz Kršin 3, 7, 8, Prilaz Vetva 2-14, 18-24 Prilaz Griža 1-11.8. biračko mjesto broj 8 (LABIN KATURE) - prostorije bivše Omladinske zadruge Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Istarska 1, 2, 4, 6, 10-18 P, 19-24, 26-30 P, 44, 45, Svetog Mikule 1-3, 5-31.9. biračko mjesto broj 9 (LABIN GORNJI) - prostorije Zajednice talijana Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu, ulice: Duga Luka, 1. Maja, 9. Septembra, Alda Negrija, Brdo, Dolinska, Fortica, G. Martinuzzi, Gondolići, Joakima Rakovca, Kalić, Kranjska, Mate Poldrugovca, Montozi, Nike Katunara, Paola Sfeca, Pine Budičina, Podvinje, Principi, Rike Milevoja, Slobode, Smolići, Stari trg, Škrilice, Titov trg, Tomaso Lazzarini, Učka, ul. Sv. Katarina, Presika, Vlastelini, Maur.10. biračko mjesto broj 10 (LABIN GORNJI) – prostorije Kluba umirovljenika Labin, Kalić 2
, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu: Bartići, Kranjci, Donji Kranjci, Junac, Rogočana, Kopač11. biračko mjesto broj 11 (KAPELICA) - Društvene prostorije Kapelica 57, Labin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu – Kapelica, Breg, Breg-Ivanovci, Gora Glušići , Salakovci12. biračko mjesto broj 12 (VINEŽ) – prostorije Doma kulture Vinež
, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Blaškovići, Faraguni, Marciljani, Kolcić Breg, Ladenci, Vinež, Vinež Kosi, Vinež Viškovići, Bohki, Dragari, Markolini.13. biračko mjesto broj 13 (RIPENDA) - prostorije Lovačkog doma Ripenda, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Breg, Kosi, Kras, Ripenda, Ripenda Kras, Bembići, Kalusovo, Ladin, Verbanci, Mali Kosi, Veli Kosi, Maconji, Boljevići, Mikoti, Knapići.14. biračko mjesto broj 14 (RABAC) - prostorije Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Rabac koje obuhvaća birače s prebivalištem u Rapcu, ulice: Creska, Giuseppine Martinuzzi, Gornji Rabac, Istarska, Jadranska, Kvarnerska, Ladonja, Lošinjska, Medulinska, Obala M. Tita, Omladinska, Opatijska, Plominska, Rabac, Raška, Rudarska, Sloboda, Učka, Idrijska.Ujedno napominjemo da je i za predstojeće izbore za vijeća mjesnih odbora kao i za protekle parlamentarne izbore utvrđeno novo biračko mjesto
- Kalić 2. – prostorije Kluba umirovljenika u Starom gradu
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Labinu: Bartići, Kranjci, Donji Kranjci, Junac, Rogočana, Kopač .

 

Novina je i da više nema16 biračkih mjesta, već samo 14, tj. u Rapcu i u Vinežu umjesto dosadašnja dva biračka mjesta utvrđeno je samo po jedno biračko mjesto.

Mjesni odbori MO Labin izbori biračka mjesta popisi birača