Odluka o komunalnom redu na javnoj raspravi

Odluka o komunalnom redu na javnoj raspravi

2.10.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, odnosno odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjerama za provođenje komunalnog reda te kaznama za učinjene prekršaje.

 

Nastavno na iskustvo dosadašnje primjene u praksi predmetne Odluke, Grad Labin pristupio je izradi nove Odluke o komunalnom redu s ciljem što efikasnije primjene iste. Predmetna Odluka također se usklađuje sa važećim pozitivnim propisima.

 

Stoga, prije upućivanja Odluke o komunalnom redu na Gradsko vijeće Grada Labina na donošenje, Grad Labin provest će Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

Odluka o komunalnom redu otvorena je za savjetovanje od 2. listopada do 3. studenog 2014. godine i dostupna je na poveznici http://www.labin.hr/node/6367 odnosno u lijevom izborniku Savjetovanje sa zainteresirnom javnošću (Otvorena savjetovanja).

 

Prijedlog i obrazloženje Odluke te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti u nastavku teksta:

 

Prijedlog Odluke

Obrazloženje Odluke

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 3. studenog 2014. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

 

odluka o komunalnom redu red javna rasprava