Odgovara li Gradonačelnik na pisma građana? Glavičić: Odgovaramo na svako pitanje

Odgovara li Gradonačelnik na pisma građana? Glavičić: Odgovaramo na svako pitanje

7.7.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Vijećnica Gradskog vijeća Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na posljednjoj sjednici labinskog Gradskog vijeća postavljajući vijećničko pitanje rekla kako joj se obratilo nekoliko građana i rekao joj da su se pismeno obratili gradonačelniku ali da nisu dobili odgovor.

- Znajući da su sve javne službe dužne odgovoriti kada im se građani obrate te da postoji zakonski propisani rokovi unutar kojih se mora odgovoriti, zanima me kako je došlo do toga da neki građani nisu dobili odgovor. Molila bih gradonačelnika da objasni koja je procedura prilikom primitka pisma od građana. Da li ured gradonačelnika odgovara na svako pismo, pitala je Rocco.

Odgovarajući na njezina pitanja labinski gradonačelnik Valter Glavičić rekao je kako je Grad u potpunosti usklađen sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te da u rješavanju predmeta postupa sukladno Zakonu.

- Zainteresirani građani na vrlo jednostavan i pregledan način na web stranici Grada Labina imaju dostupne sve informacije o načinu podnošenja zahtjeva za informacijom i ponovnom uporabom informacija. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje, koji sukladno članku 20. Zakona u pravu na pristup informacijama odlučuje o zahtjevu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ukoliko pak se radi o nekom zahtjevu stranke u upravnom postupku, tada se postupak vodi po Zakonu o općem upravnom postupku. U tom slučaju stranka podnosi zahtjev za pokretanje postupka javnopravnom tijelu, koje između ostalih, može biti i jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, dakle gradsko, općinsko ili županijsko upravno tijelo, kaže Glavičić.

Istaknuo je kako pitanje vijećnice Rocco nije konkretizirano tako da se sa sigurnošću ne može odgovoriti kome je adresirano i tko je po njemu i u skladu s kojim zakonom trebao postupiti, napose što su u zgradi Grada Labina smješteni i gradski i županijski i državni uredi i službe. (B. BIOČIĆ)


neel rocco valter glavičić politika vijećnici vijećničko pitanje gradsko vijeće labin