Od sutra niži doprinos za zdravstveno, nema plaće bez doprinosa

Od sutra niži doprinos za zdravstveno, nema plaće bez doprinosa

30.4.2012. // iPress // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Od sutra, 1. svibnja, na snagu stupa odredba iz izmjena Zakona o doprinosima prema kojoj će poslodavci doprinos za zdravstveno osiguranje plaćati po sniženoj stopi, umjesto dosadašnjih 15 posto po stopi od 13 posto, kao i uredba koja poslodavcima onemogućuje isplatu plaća bez plaćenih doprinosa.

Vlada je, naime, prošli tjedan donijela Uredbu o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa, a ta je Uredba objavljena u Narodnim novinama, broj 49 od 27. travnja, i stupa na snagu 1. svibnja.

Po podacima iznijetim na sjednici Vlade, u Hrvatskoj više od 21.000 poslodavaca ne uplaćuje doprinose za ukupno 121.000 radnika, što iznosi oko 80 milijuna kuna mjesečno.

Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa propisano je postupanje Porezne uprave, Financijske agencije (Fina) i poslovnih banaka koje će pak u konačnici poslodavcima koji se nalaze na popisu dužnika, a ne predaju naloge za uplatu doprinosa ili se ti nalozi u cijelosti ne mogu provesti, zabraniti isplatu neto plaća.

Prema Uredbi, podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose Porezna će uprava, putem Fina-e, dostavila svim bankama, a na osnovu tih podataka banke su dužne sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.

Prve podatke Porezna uprava treba dostaviti Fini do 1. svibnja za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveznih doprinosa iskazanih u obrascu ID ili nisu dostavili obrazac ID u veljači i ožujku, potom do 1. lipnja za one koji to nisu učinili u ožujku i travnju, itd.

Poslodavci koji se nađu na listi onih koji ne uplaćuju doprinose dužni su u istu banku predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i za uplatu doprinosa, a banke su dužne provjeriti jesu li osim naloga za isplatu plaće predani i nalozi za uplatu doprinosa.

Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao naloge za plaćanje za uplatu tih doprinosa ili se isti ne mogu u cijelosti provesti ili nalog ne sadrži sve propisane elemente, banka je dužna odbiti provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće, propisano je Uredbom.

U tim slučajevima Porezna uprava će zabraniti raspolaganje sredstvima na žiro računu ili drugim računima poslodavca koji ne uplaćuje doprinose.

Od sutra, 1. svibnja, primjenjuje se i odredba izmjenjenog Zakona o doprinosima, odnosno niža stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje od 13 posto.

Sukladno zakonu, doprinosi se obračunavaju prema propisima važećim za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi, pa će se tako nova, snižena stopa, primjenjivati kod utvrđivanja obveza doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju od 1. svibnja.

To znači da će se smanjena stopa doprinosa primijeniti kod isplate plaće obračunane za svibanj koja će se u većini slučajeva isplaćivati u lipnju.

Ako se pak nakon 1. svibnja isplaćuju zaostale plaće za ranije mjesece, primjenjivat će se stopa od 15 posto.

Pri isplati drugog dohotka (naknade po ugovoru o djelu i sl.) stopa od 13 posto primjenjuje se već kod obračuna i isplate u svibnju.

Po procjenama poreznih stručnjaka, snižavanje zdravstvenog doprinosa sa 15 na 13 posto, uz istu bruto plaću, poslodavcima od 1. svibnja smanjuje rashode za plaće za 1,7 posto.

Smanjenje stope za zdravstveno osiguranje smanjit će prihod proračuna po toj osnovi za oko 1,5 milijardi kuna u ovoj godini, a u idućim godinama za oko 2,3 milijardi kuna.

Ta sredstva ostaju gospodarstvu, to je izravna mjera povećanja troškovne konkurentnosti gospodarstva, isticali su iz Vlade prilikom predlaganja zakonskih izmjena. (H)

doprinosi place zdravstveno