Od poreza i minimalca do trošarina i novih pravila za rentanje nekretnina: Izdvojili smo 14 zakonodavnih novosti koje danas stupaju na snagu

Od poreza i minimalca do trošarina i novih pravila za rentanje nekretnina: Izdvojili smo 14 zakonodavnih novosti koje danas stupaju na snagu

1.1.2021. // T - portal // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Početkom godine stupaju na snagu brojni novi propisi i zakonske izmjene, a najviše promjena donosi peti krug porezne reforme. Izdvojili smo 14 zakonodavnih novosti koje zahvaćaju velik broj građana i poduzetnika

Porezne izmjene, čija se vrijednost procjenjuje na oko dvije milijarde kuna, donose brojna rasterećenja u okviru poreza na dohodak i poreza na dobit.

Niže porezne stope donose rast plaća

Snižavanje poreznih stopa na dohodak (s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto) donosi veće plaće za oko 900 tisuća zaposlenih. Najviše će porasti plaće srednjem i višem sloju građana dok će oni s nižim plaćama ostati bez povišice. Prvi izračun neto plaće s novim poreznim stopama primjenjuje se za plaću iz prosinca, a koja će biti isplaćena u siječnju 2021.

Niži porez na dobit za male poduzetnike

Stopa toga poreza za poduzetnike s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna smanjuje s 12 na 10 posto. Isto smanjenje odnosi se i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost paušalno plaćaju porez na dobitak. Niže porezne stope primjenjuju se prilikom izračuna predujma poreza na dobit za 2021. na temelju dobiti ostvarene u 2020. godini.

Viši prag za plaćanje PDV-a prema naplaćenim prihodima

U novoj godini širi krug malih poduzetnika moći će koristiti pogodnost plaćanja PDV-a prema naplaćenoj realizaciji. Limit za plaćanje PDV-a prema naplaćenim računima diže se sa 7,5 na 15 milijuna kuna. Proširuje se i mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu, a radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu.

U fiskalizaciji i samoposlužni uređaji

Početkom iduće godine istječe prijelazno razdoblje za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja i obvezu iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu. Te su obveze propisane već zakonskim izmjenama koje su na snazi od početka 2020. godine, ali je za prilagodbu dan rok od godinu dana, pa njihova primjena kreće 1. siječnja 2021.

Niži porez na dividende i prihode od najma

Zakonskim izmjenama za sve poreze na dohodak koji se plaćaju po stopi od 12 posto ona se smanjuje na 10 posto. Vlasnicima dionica i udjela u tvrtkama smanjuje se porez na isplate dividendi i udjela u dobiti, ulagačima u vrijednosne papire smanjuje se porez na kapitalnu dobit, iznajmljivačima stanova i poslovnih prostra smanjuje se porez na najamninu, a štedišama u bankama smanjuje se porez na kamate. Niži porez ujedno znači manji prirez s obzirom na to da je iznos poreza osnovica za obračun prireza.

Olakšan otpis dugova bankama

Izmjenama Zakona o porezu na dobit banke mogu jednostavnije i brže otpisati svoja nenaplativa potraživanja. Naime ako banka odluči djelomično ili u cijelosti otpisati neko potraživanje klijentu koji se našao u financijskim problemima, po novom će joj se otpis tretirati kao porezno priznat rashod. Na taj način bankama je omogućeno da u pregovorima s dužnicama postignu optimalno rješenje za obje strane bez uključivanja agencija za otkup i naplatu dugova.

Digitalni nomadi oslobođeni poreza

Izmjenama Zakona o strancima i Zakona o porezu na dohodak građani trećih zemalja koji žive u Hrvatskoj, a putem interneta obavljaju poslove za tvrtku koja nije registrirana u Hrvatskoj (tzv. digitalni nomadi), oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak u Hrvatskoj. Za boravak u Hrvatskoj odobravat će im se nomadske vize na razdoblje od godinu dana.

Ukidaju se kvote za zapošljavanje stranaca

Novim Zakonom o strancima ukida se kvotni sustav zapošljavanja stranih radnika. Prema novim pravilima, poslodavci će moći angažirati neograničen broj stranaca iz trećih zemalja, ali prije toga morat će dokazati da nisu mogli zaposliti domaće radnike. Novo zakonsko rješenje trebalo bi olakšati angažiranje radne snage iz inozemstva, ali poslodavci se boje da će zbog komplicirane procedure čekati na dozvole dulje nego do sada.

Novi izračun trošarina pojeftinjuje automobile

Od 1. siječnja stupaju na snagu novi kriteriji za obračun trošarina na motorna vozila. Prema novoj uredbi, plaćanje trošarine (posebnog poreza) prema ekološkom kriteriju, odnosno prema tome koliko ugljičnog dioksida ispušta pojedino vozilo, obračunavat će se po metodologiji WLTP, koja objektivnije mjeri emisiju nego dosadašnja metodologija (NEDC). Novom uredbom u trošarinskim tablicama smanjena je gramaža CO2, a vrijednosna komponenta oporezivanja pomaknuta je sa 150 na 200 tisuća kuna.

Novi kriteriji oporezivanja za većinu najprodavanijih automobila u Hrvatskoj trebali bi donijeti nešto niže cijene pod uvjetom da trgovci ne mijenjaju osnovne prodajne cijene. Riječ je o nekoliko stotina kuna za jeftinije modele do nekoliko tisuća za skuplje.

Raste minimalna plaća

Minimalna neto plaća za 2021. godinu iznosit će 3400 kuna, odnosno u bruto iznosu 4250 kuna, što je za 150 kuna ili za 4,61 posto više od prosječne minimalne plaće za 2020. godinu. Ove godine Europska komisija aktualizirala je inicijativu za reguliranje minimalne plaće na razini EU-a. Prijedlog EK ne ide za tim da se utvrdi jedinstvena minimalna plaća na razini EU-a, nego da se osigura to da minimalne plaće budu utvrđene na primjerenoj razini te da se njima štite svi radnici.

Jeftinije ovrhe

Od 1. siječnja stupaju na snagu i izmjene Ovršnog zakona. Po novim pravilima, ovrha radi deložacije neće se provoditi od 1. studenoga do 1. travnja. U pogledu posebnih uvjeta za određivanje ovrhe na nekretnini povećava se iznos glavnice za koju se ovrha na nekretnini ne može pokrenuti s 20.000 na 40.000 kuna.

Proširuje se i opseg primanja izuzetih od ovrhe. Po novome, izuzete su prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres), novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika. Ovrhe će u 2021. godini pojeftiniti jer su uvedeni obrasci za ovrhe temeljem računa.

Niže cijene medicinskih usluga

Od 1. siječnja 2020. godine medicinske usluge koje pružaju privatni laboratoriji, poliklinike i drugi privatni pružatelji medicinskih usluga ne oporezuju se PDV-om. Ova promjena omogućuje niže cijene širokog kruga medicinskih usluga. Međutim usluga mora biti medicinski opravdana i indicirana te se oslobođenje ne odnosi na estetske zahvate i druge slične usluge.

Više reda u iznajmljivanju stanova

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, javni bilježnici se obvezuju dostaviti Poreznoj upravi ovjerene ugovore i ostale isprave o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina. Time se pojednostavljuje procedura, ali i uvodi jača financijska disciplina jer će svi ugovori o najmu ovjereni kod javnog bilježnika automatski stizati poreznicima.

Jače oporezivanje sumnjivih prihoda

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak građani kojima se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovine plaćat će porez po stopi od 60 posto. Dosad je ta stopa iznosila 54 posto (najviša stopa za drugi dohodak od 36 posto uvećana za 50 posto). Ministarstvo financija ističe da se na taj način stimulira poslovanje i prikazivanje primitaka u skladu sa zakonskim propisima.


zakoni pdv plaće minimalna plaća porezi otpis dugova najam stanova ovrhe porez na dobit propisi iznajmljivači porezi na dohodak zapošljavanje stranaca trošarine na automobile digitalni nomadi