Od početka tjedna parking u Labinu se plaća u eurima

Od početka tjedna parking u Labinu se plaća u eurima

20.1.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Početkom tjedna počela je naplata parkinga u eurima, a sve cijene parkinga su konvertirane iz kuna u euro sukladno Zakonu o uvođenju eura gdje su utvrđena opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje kao i iznimke od primjene općeg pravila (posebna pravila).

Naime, radi nemogućnosti prihvata i očitanja kovanica niske mase (od 1, 2 i 5 centa) u parkirnim automatima, Ministarstvo financija poslalo je 7. studenog 2022. uputu jedinicama lokalne i područne samouprave da se sukladno članku 15. Zakona o uvođenju eura može primjenjivati matematičko pravilo zaokruživanja na jednu decimalu.

Cijene parkiranja su zaokruživane na prvu decimalu poštujući pravilo zaokruživanja ako je druga decimala manja od pet, prva decimala ostaje nepromijenjena, a ako je druga decimala jednaka ili veća od pet, prva decimala povećava se za jedan.

Slijedom navedenih zakona i Izmjene Odluke izmijenjen je Cjenik naplate parkiranja na području grada Labina.

Primjenom pravila o zaokruživanju cijene su se minimalno promijenile i neke su porasle ( npr. cijena satne karte u 3. Zoni i polusatne karte na Trgu labinskih rudara je porasla sa 0,27 € na 0,30 € ili sa 2,00 kuna na 2,26 kuna ), a neke su smanjene ( npr. cijena satne karte u 1. Zoni – Titov trg je smanjena sa 0,93 € na 0,90 € ili sa 7,00 kuna na 6,78 kuna ili na Trgu labinskih rudara sa 4,00 kune na 0,50 € ( 3,77 kn).

Novi cjenik je objavljen na stranicama www.labin2000.hr .parking labin 2000 cjenik