Od građana se očekuje da budu aktivni sudionici izrade dokumenta koji će definirati razvoj Rapca u narednim desetljećima

Od građana se očekuje da budu aktivni sudionici izrade dokumenta koji će definirati razvoj Rapca u narednim desetljećima

29.3.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin je pokrenuo je postupak pristupanju izrade arhitektonske studije Centralne zone Rapca koja obuhvaća prostor od oko 15 hektara, od čega je nešto više od polovice kopnenog djela i toliko morskog djela, a u naravi je to prostor od hotela Adoral ispod Ulice slobode do hotela Amfora te okomito od Ulice slobode okomito prema  Pentoli  do obale. 

Da bi se mogao raspisati  arhitektonski natječaj valja imati kvalitetan programski zadatak jer se radi o jednom mješovitom prostoru sa različitim namjenama, vlasništvu i zahtjevima, naglasila je Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za  prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju  odgovarajući na pitanje vijećnika Đulijana Kosa (IDS - ISU)  kojeg je zanimalo da li će i u kojoj mjeri građani Rapca biti uključeni u cjelokupni postupak.

 
Grad Labin sklopio je ugovor sa Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba a voditelj ovog zahtjevnog procesa je priznati arhitekta dr. Idis Turato te dr. Maroje Mrduljaš. Primarni zadatak je izrada  arhitektonsko urbanističko istraživačke studije kako bi se utvrdili svi bitni elementi zahvata. Početni radni sastanci su započeli pa je tako održan sastanka sa javnopravnim tijelima kao i sa predstavnicima kako gospodarskih subjekata.


Od idućeg tjedna studenti Arhitektonskog fakulteta odraditi će terenski rad kako bi se inicijalna rješenja prezentirala građanima. U  ovom zahtjevnom procesu, građani će biti pozvani da budu aktivni kreatori prostora koji je za sve Labinjane od vitalnog interesa a koji će  definirati razvoj Rapca u narednim desetljećima.

U radionice koje će se organizirati biti će pozvani građani ali i  hotelijeri, privatni iznajmljivači, obrtnici,  poduzetnici i stručna javnost.

 
Kraj tog puta je početkom studenog kada  će se nakon  rasprava i aktivnog sudjelovanja javnosti definirati mikro lokacije unutar zahvata, za koja će biti potrebna arhitektonska rješenja.

rabac infrastruktura arhitektonski fakultet