Od danas počinje naplata parkinga u Rapcu

Od danas počinje naplata parkinga u Rapcu

19.6.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Od danas, 19. lipnja 2019. g. počinje naplata usluge parkiranja na parkiralištima u Rapcu pod upravljanjem Labin 2000 d.o.o. Naplata će se vršiti na Obali maršala Tita (od kućnog broj 29 do križanja sa ŽC5104 – dakle desno od ulaza na Rivu), novom parkingu na Prohaski i na Girandelli.

Na otvorenim parkiralištima ( Obala maršala Tita i Prohaska ) usluga parkinga se može vršiti preko parkirnog automata, SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

Parkiralište na Obali maršala Tita spada u 2. zonu, cijena satne karte je 7,00 kuna, dnevne komercijalne karte je 60,00 kuna, mjesečne 150,00 kuna, a sezonske je 500,00 kuna.

Parkiralište na Prohaski spada u 3. zonu, cijena satne karte je 5,00 kuna, dnevne komercijalne karte je 50,00 kuna, mjesečne 150,00 kuna, a sezonske je 500,00 kuna.

Ukoliko plaćate preko SMS-a, broj za 2 zonu je 707024, a broj za 3 zonu je 707025 i možete plaćati samo satne karte.

Ukoliko plaćate preko aplikacije Park Wallet, nakon registracije i unosa svojih podataka, odabirom grada Labin – Rabac možete plaćati satne, dnevne, mjesečne i sezonske karte.

Parkirališta Obala maršala Tita i Prohaska će nadgledati kontrolori parkinga koji će prvih nekoliko dana upozoravati korisnike koji nemaju plaćenu parkirnu kartu, a kasnije će izdavati dnevnu parkirnu kartu.

Dnevna parkirna karta će se moći zamijeniti za zamjensku parkirnu kartu ukoliko korisnik prije isteka važenja dnevne parkirališne karte, na blagajni upravitelja parkirališta na lokaciji zatvorenog parkirališta Stari Grad ili Girandella) zatraži zamjensku parkirališnu kartu i uplati istu, uz prethodno predočenje naloga za plaćanje dnevne parkirališne karte. Zamjenska parkirališna karta obuhvaća iznos za stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja (umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja do plaćanja dnevne parkirališne karte na blagajni upravitelja parkirališta uvećano za cijenu za izdavanje zamjenske parkirališne karte (materijalni trošak izdavanja karte, troškovi obrade podataka i ostali troškovi).

Parkiralište na Girandelli također počinje s radom. Plaćanje satnih i dnevnih karata od sada se vrši na samom izlazu s parkinga, a svi pretplatnici i kupci sezonskih karata moći će nesmetano ulaziti i izlaziti s parkinga preko sustava čitača registarskih tablica.

Cijena parkinga je 4,00 kune na sat, a cijena dnevne karte je 20,00 kuna i može se kupiti na kućici samo prilikom ulaska na parking Girandella. Cijena sezonske karte za građane Labina je 150,00 kuna, a za sve ostale 200,00 kuna.

parking parkiranje rabac labin 2000