Od 2010. bez državne mature nema upisa na fakultet

Od 2010. bez državne mature nema upisa na fakultet

4.3.2009. // Jutarnji list // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Od 2010. nitko se neće moći upisati na fakultet bez položene državne mature, no 26 fakulteta uz maturu će provoditi i dodatni prijemni, svojevrsnu provjeru specifičnih znanja. Među njima su i dva vrlo atraktivna zagrebačka fakulteta - Pravo i Filozofija - te Hrvatski studiji. 

Svi će učenici na maturi obavezno polagati hrvatski jezik, strani jezik i matematiku (na dvije razine), te jedan predmet prema izboru. Primjerice, oni koji se žele upisati na zagrebački Pravni fakultet iz hrvatskog i stranog jezika morat će imati položenu višu (A) razinu koja u pravilu odgovara gimnazijskom programu. Iz matematike priznavat će se osnovna (B) razina, a od izbornih predmeta bilo koji predmet prema osobnom izboru učenika. No nitko se neće moći upisati na Pravo ukoliko ne položi i testove koje će provoditi sam fakultet: test općeg znanja te test razumijevanja i logičkog zaključivanja.

Kandidati za upis na Filozofski fakultet i Hrvatske studije uz položenu državnu maturu (uvjeti su isti kao i za upis na Pravo) polagat će samo test intelektualnih sposobnosti. Zagrebački Ekonomski fakultet odustao je od dodatnog prijemnog ispita, pa će uvjet za upis na Ekonomiju biti samo položena državna matura (iz sva tri predmeta učenici će morati imati položenu višu (A) razinu, izborni predmet mogu položiti po želji, no dodatno će se bodovati politika i gospodarstvo).

 

 

Učenici koji se žele upisati na arhitekturu uz maturu morat će proći i dodatnu provjeru iz crtanja. Kineziologija će provjeravati motoričke, a stomatologija manualne sposobnosti svojih kandidata. Dodatnu provjeru organizirat će i sve umjetničke akademije u zemlji te učiteljski fakulteti. Zagrebački Fakultet prometnih znanosti za studij aeronautike organizirat će dodatnu provjeru zdravstvenih sposobnosti, a svi će kandidati za upis morati položiti i usmeni ispit iz engleskog jezika.

Za upis na studije medicine bodovat će se biologija, fizika ili kemija, no ako učenici polože sva tri predmeta to će im donijeti dodatne bodove. Istu praksu uveli su još neki fakulteti (primjerice PMF).

Za oko 33 tisuće učenika koji će se 2010. upisivati na fakultet po novom modelu Ministarstvo će ove godine provesti probnu državnu maturu. Pri Agenciji za znanost i visoko školstvo osnovan je i središnji prijemni ured. Prema riječima prof. dr. Vedrana Mornara, dekana FER-a, i jednog od članova povjerenstva za provedbu državne mature, u izradi je i informacijski sustav prijava, kako bi nakon položene eksperimentalne mature svaki učenik mogao vidjeti koje su mu realne šanse da upiše željeni fakultet.

Ove godine učenici su mogli dati listu od pet fakulteta na koje se žele upisati. Kad starta matura ta će lista prema Mornarovim riječima biti proširena na deset fakulteta. Prema ovogodišnjim prijavama, učenicima su najatraktivniji studiji pravo, ekonomija, psihologija, medicina i računalstvo.

Svi učenici 3. razreda dobit će posebnu brošuru

Svaki učenik 3. razreda srednje škole ovih će dana dobiti posebnu brošuru o državnoj maturi koju je pripremilo Ministarstvo obrzovanja sa svim podacima. Brošura sadrži i detaljan prikaz odluka visokih učilišta o korištenju rezultata državne mature pri upisu na pojedine studijske programe. Kako bi s tim podacima upoznali i širu javnost Jutarnji će list u petak izdati poseban prilog sa svim uvjetima za upis na fakultete koji će vrijediti od 2010. godine

državna matura srednjoškolci upisi fakultet obrazovanje