Obnoviti matični ured u Potpićnu

Obnoviti matični ured u Potpićnu

2.8.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici kršanskog poglavarstva ponovno je razmatrana hitna potreba sanacije dijela prostorija i pročelja zgrade mjesnog i matičnog ureda u Potpićnu, pa će u tu svrhu Općina ponovo zatražiti ponude ovlaštenih izvođača.
U sklopu projekta obnove državne ceste Brestova - Vozilići, za izradu posebne geodetske podloge za projektiranje nogostupa na potezu Plomin - groblje Plomin, poglavarstvo je prihvatilo ponudu ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimira Fable iz Labina. Temeljem provedenog postupka javne nabave za rekonstrukciju ogradnih zidova groblja Sv. Kirin u Jasenoviku te Sv. Juraj u Kožljaku, kao najpovoljniju ponudu poglavarstvo je izabralo onu tvrtke Vladimir Gortan iz Pazina.
Za provođenje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području općine kroz jednogodišnje razdoblje, poglavarstvo je prihvatilo ponudu obrta Eko servis Matić iz Pazina.

Potpićan Kršan matični ured Branimir Fable sjednica