Obnova kaldrme u Labinu gotova do Božića

Obnova kaldrme u Labinu gotova do Božića

11.12.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na nedavnoj sjednici Skupštine Istarske županije usvojen je rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste za ovu godinu, kojim je ukupan budžet ŽUC-a povećan sa 76,5 na 78,8 milijuna kuna odnosno za 3,02 posto.
 

Županijska uprava za ceste inače brine o ukupno 1.250,3 kilometra cesta, od čega su 595,4 kilometra županijske, ceste, a lokalnih je cesta 654,9 kilometara. Zanimljivo je da je od sve te kilometraže 35,7 kilometara otpada na bijele ceste odnosno one s tucaničkim kolnikom.

 

Fažanska cesta izbačena

 

Za redovno održavanje ove cestovne mreže u ovogodišnjem budžetu ŽUC-a namijenjeno je ukupno 41,5 milijun kuna, a tim se novcem financira održavanje kolnika, bankina, odvodnje, opreme, košnja trave uz cestu, objekata i uređaja na cestama, zimsko održavanje odnosno posipavanje, i drugo.

 

Javnosti je obično najzanimljiviji program izvanrednog održavanja, koji zbog modernizacije i obnove kolnika daje najvidljivije rezultate. Za tu je svrhu ove godine rebalansom planirano utrošiti 17,945 milijuna kuna, što je povećanje od 8,6 posto u odnosu na ranije planirani iznos. Razlog povećanju je dodatni prihod od 1,76 milijuna kuna koliko je ŽUC dobio na ovogodišnjem natječaju MUP-a za projekte u sklopu Nacionalnog programa povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te participacija jedinica lokalne samouprave, primjerice gradova Labina i Vodnjana, za radove na njihovom području. Od projekata planiranih za ovu godinu rebalansom je izbačena samo tzv. Fažanska cesta jer se za nju još izrađuje projekt odvodnje, pa je umjesto nje u program uvrštena tzv. Galižanska cesta.

 

Najveći poslovi Tićan i Barbariga

 

Kako saznajemo od voditeljice Odjela za održavanje županijskih i lokalnih cesta u ŽUC-u Biserke Griparić, većina projekata planiranih za ovu godinu je dovršena, svega na dva projekta radovi su u tijeku, a za jednog još traje ugovaranje pa će vjerojatno biti prenijet u sljedeću godinu. Među dovršenim poslovima najveći i najskuplji bili su obnova 1,63 kilometra asfaltnog kolnika od Tićana prema Višnjanu što je koštalo 3,62 milijuna kuna; te asfaltiranje makadamskog kolnika od cestarske kuće Bale do Barbarige u duljini od 3,5 kilometra, što je vrijedilo 3,522 milijuna kuna.

 

Postojeći asfaltni kolnici su također obnovljeni na cestovnim dionicama Žbandaj-Sv. Lovreč (1,2 kilometra, vrijednost 2,3 milijuna kuna) te na području Ližnjana gdje je obnovljeno 320 metara asfalta u vrijednosti od 550.000 kuna, a još 262.000 kuna uloženo je u sitnije popravke na području ove općine. U sklopu drugih infrastrukturnih radova obnavljani su i kolnici ili obavljani manji popravci u Marciljanima na Labinštini (600.000 kuna); na cesti Tar-Rogovići (560 metara, a udio ŽUC-a bio je 614.000 kuna); na cesti za Slum sanirane su kosine na opasnim zavojima (208.000 kuna); a u još desetak manjih zahvata izvanrednog održavanja, primjerice popravaka asfalta nakon polaganja komunalne infrastrukture, popravaka potpornih zidova ili žičanih mreža i slično, utrošeno je još ukupno 1,165 milijuna kuna.

 

Na popisu dovršenih projekata je i asfaltiranje 955 metara makadamske ceste Završje-Ponte Porton u što je utrošeno 600.000 kuna, međutim na tom je području preostalo za asfaltiranje još 2,5 kilometra bijelih cesta što će bar dijelom ući u plan za 2018. godinu. Najfriškiji dovršeni posao je obnova dotrajale konstrukcije mosta na cesti prema Tupljaku, što je koštalo 1,65 milijuna kuna, a uz most je dograđena i pješačka staza u što je utrošeno dodatnih 400.000 kuna.

 

Od Motovona prema Mirni u 2018.

 

Najveća ovogodišnja investicija Županijske uprave za ceste još se realizira: u Labinu se obnavlja 440 metara kaldrme odnosno kolnika od kamenih kocki prema Starom gradu. Zbog strogih konzervatorskih uvjeta ovo je prilično skup zahvat u koji ŽUC ulaže 4,6 milijuna kuna, a posao bi trebao biti završen do Božića. Radovi vrijedni 460.000 kuna u tijeku su i na 330 metara kolnika Galižanske ceste u općini Fažana, a termin dovršetka ovog posla ovisi o dinamici izgradnje ostale komunalne infrastrukture.

 

U sljedeću godinu će po svemu sudeći morati biti prebačena planirana obnova jednog kilometra kolnika ceste od parkirališta na motovunskom kanalu nizbrdo prema mostu preko Mirne. Vrijednost planiranih radova je 600.000 kuna, no projektom je obuhvaćena samo polovica dionice od Kanala do mosta, dok se druga polovica planira za dogodine. Kako je za ovaj posao u tijeku ugovaranje, a godina je već na izmaku, cesta od Motovuna prema Mirni sasvim će se izvjesno obnavljati sljedeće godine, što će biti obuhvaćeno nekim novim rebalansom planova Županijske uprave za ceste. (Davor ŠIŠOVIĆ)

 

 

žuc cesta obnova ceste kockice ulica aldo negri infrastruktura