Objavljena ponovna javna rasprava za Stari grad Kršan

Objavljena ponovna javna rasprava za Stari grad Kršan

8.11.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Kršan objavila je ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Starog grada Kršana. Prijedlog Detaljnog plana uređenja izradila je tvrtka URBIS 72, a utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan 29. listopada 2010. godine. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. studenog 2010. godine do 11. prosinca 2010. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Detaljnog plana uređenja Stari grad Kršan bit će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Detaljnog plana uređenja održat će se za sve zainteresirane 22. studenog 2010. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama sale na Pristavu u Kršanu. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Detaljnog plana uređenja mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 11. prosinca 2010. godine.

 

kršan javna rasprava upu pristav valdi runko