Objavljen prijedlog bodovnih listi za dodjelu stipendija Grada Labina

Objavljen prijedlog bodovnih listi za dodjelu stipendija Grada Labina

30.11.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 12/18.), sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini , („Službene novine Grada Labina“, broj 12/18.), i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018/2019. («Službene novine Grada Labina», broj 12/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavio je 19. listopada 2018. godine, Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-akademskoj godini 2018/2019. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina.

U školskoj/studijskoj godini 2018/2019., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to

1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju

2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija, i to:

  • četiri (4) –  stipendije učenicima srednjih škola
  • petnaest (15) -   stipendija studentima prve godine deficitarnih zanimanja
  • šest (6) – stipendija studentima prve godine svih studija
  • četiri (4)– stipendije studentima druge do šeste godine deficitarnih zanimanja
  • osam (8) – stipendija studentima druge do šeste godine svih studija.

Dodjeljuje se ukupno 37 novih stipendija, a na Natječaj se prijavilo 11 srednjoškolaca i 58 studenata s područja Grada Labina.

Na ovako utvrđen prijedlog Bodovnih listi, može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave istih na Oglasnoj ploči Grada Labina. Prigovore rješava Gradonačelnik Grada Labina, koji utvrđuje konačnu listu. Rok za podnošenje prigovora je 10. prosinca 2018. godine.

Prijedloge bodovnih listi pogledajte u prilogu!

stipendije studenti učenici natječaj grad labin rang lista