Objavljen Javni poziv za izradu projektne dokumentacije u svrhu energetske uštede u stambenim zgradama na području Općine Raša

Objavljen Javni poziv za izradu projektne dokumentacije u svrhu energetske uštede u stambenim zgradama na području Općine Raša

19.5.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija kroz EU projekt HAPPEN nastavlja sa provođenjem projektnih aktivnosti objavom Javnog poziva kojim će se financirati izrada projektne dokumentacije sa ciljem energetske uštede u stambenim zgradama na području Općine Raša.

 

HAPPEN (Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment), koji se provodi u sklopu programa Obzor 2020 i u kojem IRENA sudjeluje kao projektni partner, bavi se tematikom stimulacije tržišta duboke obnove zgrada s posebnim osvrtom na stambeni sektor na području Mediterana kroz upotrebu MedZEB (Mediterranean Zero Energy Building) pristupa. MedZEB pristup razvijen je kapitaliziranjem velike pozadine dostupnog znanja i najsuvremenijih rješenja, nadovezujući se na njih kako bi se razvila nova rješenja usmjerena na prevladavanje glavnih prepreka dubinske energetske obnove u mediteranskoj tržišnoj zoni.

 

Općina Raša odabrana je zbog svoje karakteristične tipologije zgrada, pomoću koje će se projektna dokumentacija izrađena u sklopu ovog Javnog poziva potencijalno moći iskoristiti za iste zgrade istog ili sličnog tipa zgrade, te na taj način olakšati cjelokupni proces i smanjiti troškove izrade buduće projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrada. Ovaj cilj je usko povezan sa ciljevima projekta HAPPEN, koji nastoji replicirati učinke energetske obnove stambenih zgrada na široj skali na području cjelokupnog mediteranskog dijela Europske Unije.

 

Financiranjem izrade projektne dokumentacije kroz projekt HAPPEN, stanarima Općine Raša pruža se mogućnost olakšavanja procesa energetske obnove, te veća informiranost o raspoloživim opcijama obnove i uštede energije. Javni poziv otvoren je do petka, 04.06.2021. godine, a detalji samog Poziva nalaze se na službenim web stranicama IRENA-e. Nakon završetka Javnog poziva IRENA će organizirati daljnje sastanke i radionice sa ciljem širenja znanja i integracije aktivnosti projekta HAPPEN.

 

Više o projektu HAPPEN možete saznati na web stranici IRENA-e i službenim profilima projekta na društvenim mrežama:

Web stranica IRENA-e: https://www.irena-istra.hr/hr/podsiteovi/irena/informacije-i-projekti/happen-holistic-aproach-and-platform-for-the-deep-renovation-of-the-med-residential-built-environment/

stambene zgrade općina raša irena eu fondovi projekt happen