Objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

Objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

21.1.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19. i 144/20.), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21. i 114/22.), članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Grada Labina“, broj 4/22. i 1/23.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) Gradonačelnik Grada Labina 20. siječnja 2023. objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini.


Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji:


 • ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenost svih građana Grada Labina,
 • obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države i civilnog društva,
 • obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima,
 • obrađuju teme o osobama s invaliditetom,
 • obrađuju teme o nacionalnim manjinama Grada Labina,
 • promiču ravnopravnost spolova,
 • potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
 • promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga,
 • potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,
 • obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,
 • promiču medijsku pismenost,
 • obrađuju teme o radu Gradskog vijeća Grada Labina i njegovih radnih tijela,
 • obrađuju teme o radu Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Labina,
 • obrađuju teme o manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj Grad Labin.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Labina, odnosno 6. veljače 2023.


Cjelovit tekst Javnog poziva i Pravilnika te potrebni obrasci za prijavu nalaze se ovdje.


Foto: LC Labin.com

grad labin mediji financiranje natječaj