Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

23.1.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13. i 3/16), sukladno Proračunu Grada Labina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 17/17.),  te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) Gradonačelnik Grada Labina 23. siječnja 2018. godine objavljuje:

1.    Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2018. godinu- Razvoj civilnog društva

2.   Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu

3.   Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2018

4. Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2018. godinu

5.   Javni natječaj za sufinanciranje programa ili projekta Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

Detaljnije saznajte klikom na naziv traženog natječaja.

natječaj javne potrebe grad labin financiranje