Objava konačne Liste prvenstva za davanje stanova u najam

Objava konačne Liste prvenstva za davanje stanova u najam

22.6.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 9/09., 10/09. – lektorirani tekst i 8/13.) i članaka 22. i 23. Odluke o davanju stanova u najam (pročišćeni tekst) («Službene novine Grada Labina» broj 3/15.), Gradonačelnik Grada Labina 17. lipnja 2015. godine, donio je  Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za davanje stanova u najam kojom se utvrđuje se Lista prvenstva za davanje stanova u najam za razdoblje od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Zaključka.

 

 Naime,  19. siječnja 2015. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, kojim je utvrđen rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva po predmetnom pozivu, odnosno do 18. veljače 2015. godine. U roku su pristigla 52 zahtjeva, dok je jedan zahtjev pristigao van roka, te isti nije razmatran. 17 zahtjeva ne udovoljavaju uvjetima za uvrštenje na Listu prvenstva, dok je za 35 zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima izvršeno bodovanje sukladno Odluci o davanju stanova u najam, te su isti uvršteni u prijedlog Liste prvenstva. Podnositelji zahtjeva imali su pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i obavljeno bodovanje, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva. U roku je pristiglo 11 prigovora.

 

Nakon provedenog postupka po prigovorima, donijeta je Lista prvenstva za davanje stanova u najam, kao sastavni dio ovog Zaključka.

 

 

ZAKLJUČAK -o-donosenju-liste.pdf147.2 KB
Lista prvenstva - .pdf217.92 K

najam stanova najam stanovi labin lista prvenstva nekretnine