Objava javnih rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune i prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli

Objava javnih rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune i prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli

16.10.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin objavljuje javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune i prijedlogu Urbanističkog plana  uređenja Šikuli

Prijedlog dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/18-01/2-268, URBROJ: 2144/01-01-18-1  od  03. kolovoza 2018. godine.

Javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 16. listopada  2018. godine do 30. listopada 2018. godine .   

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 23. listopada 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

Objavljuje se i javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana  uređenja Šikuli.

Prijedlog Urbanističkog plana  uređenja Šikuli kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/18-01/2-269, URBROJ: 2144/01-01-18-1  od  03. kolovoza 2018. godine.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 06. studeni 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u razdoblju od 16. listopada  2018. godine do 14. studeni 2018. godine .   

Za vrijeme trajanja javnih rasprava Prijedlozi Planova bit će izloženi na javni uvid  u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

Prijedlozi Planova objavljeni su OVDJE.

urbanistički plan upu gradska knjižnica šikuli javna rasprava