Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan i Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Pristav

Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan i Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Pristav

22.9.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/9, URBROJ: 2144/04-01-11-28 od 16. rujna 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

J A V N U   R A S P R A V U


 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

 1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN.

2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 16. rujna  2011. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 30. rujna 2011. godine do 31. listopada 2011. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od  10:00 do 14:00 sati.

5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Potpićan biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

 6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Potpićan održati će se za sve zainteresirane 05. listopada 2011. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati  u prostorijama Mjesnog odbora u Potpićnu.

 

***
 
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/9, URBROJ: 2144/04-01-11-27 od 16. rujna 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

PRETHODNU RASPRAVU

NACRTU PRIJEDLOGA

Urbanističkog plana uređenja PRISTAV

 Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja PRISTAV održat će se u Kršanu, u petak,  30. rujna  2011. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11:00 sati.

 Stručni izrađivač ovog plana je MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

 U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Pristav.
 
 

upu pristav pristav kršan potpican upu potpican javna rasprava