Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Načinovići

Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Načinovići

22.5.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/5, URBROJ: 2144/04-01-12-25 od 16. svibnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje  J A V N U   R A S P R A V U

 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NAČINOVIĆI.

2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBIS 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 16. svibnja  2012. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju 29. svibnja 2012. godine do 27. lipnja 2012. godine.

       ...

 Ostale detalje Ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

Priloženi dokumenti:

krsan.hr

 

upu načinovići općina kršan javna rasprava