[Obavijest] Odluka o nerazvrstanim cestama na javnoj raspravi - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 5.-21.11.2014.

[Obavijest] Odluka o nerazvrstanim cestama na javnoj raspravi - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 5.-21.11.2014.

6.11.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin provodi Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtima onih općih akata kojima se uređuju pitanja čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada.

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje po Odluci o nerazvrstanim cestama i traje od 5. studenog do 21. studenog 2014. godine.

Odlukom o nerazvrstanim cestama uređuje se upravljanje nerazvrstanim cestama na području Grada Labina, mjere za zaštitu i financiranje nerazvrstanih cesta, nadzor te kazne za učinjene prekršaje. Nastavno na iskustvo dosadašnje primjene u praksi predmetne Odluke, Grad Labin pristupio je izradi nove Odluke o nerazvrstanim cestama s ciljem što efikasnije primjene iste. Predmetna Odluka također se usklađuje sa važećim pozitivnim propisima.

 

Prijedlog i obrazloženje Odluke te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti u nastavku teksta:

 

Prijedlog Odluke

Popis nerazvrstanih cesta

Grafički prikaz nerazvrstanih cesta

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do petka, 21. studenog 2014. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina.

 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

 

 

 

Foto: ilustracija

 

 

 

javna rasprava nerazvrstane ceste ceste savjetovanje komentari društvo građani