[OBAVIJEST] Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

[OBAVIJEST] Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

19.4.2019. // Sv-nedelja.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Općina Sveta Nedelja objavljuje slijedeću

 O B A V I J E S T

 Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, kao nositelj izrade, objavio je na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17. i 114/18), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja („Službene novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj  8/18)   i  Zaključka   Općinskog   načelnika  Općine   Sveta   Nedelja   KLASA:  022-05/19-01/004,   URBROJ:   2144/03-02-19-8 od 17. travnja 2019. godine


 J A V N U  R A S P R A V U

    o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

1.    Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna Plana) u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 26. travnja 2019. godine do 10. svibnja 2019. godine.


Cijeli tekst ovdjeopćina sveta nedelja prostorni plan javna rasprava izmjene i dopune