Obavijest o dodjeli financijskih sredstava - Kultura, Klubovi studenata Istre i razvoj malog gospodarstva

Obavijest o dodjeli financijskih sredstava - Kultura, Klubovi studenata Istre i razvoj malog gospodarstva

24.3.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i po raspisanim natječajima:

Javni natječaj za predlaganje programa i  projekata iz područja kulture Grada Labina  za 2018. godinu KLASA: 612-01/18-01/1 , URBROJ: 2144/01-01-18-1,

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2018. godinu. KLASA: 602-01/18-01/1, URBROJ: 2144/01-03/01-18-1 

Javni  natječaj za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija  u području razvoja malog gospodarstva za 2018. godinu, KLASA: 022-05/18-01/2-16,URBROJ: 2144/01-01-18-1

Gradonačelnik Grada Labina donio je odluke o dodjeli financijskih sredstava.


Odluke po navedenim  natječajima nalaze se u prilogu.


financijska sredstva potpore financiranje kultura limena glazba labin udruge