Obavijest nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 44.02. BREG IVANOVCI

Obavijest nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 44.02. BREG IVANOVCI

16.10.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Javnim pozivom KLASA: 940-01/19-01/82 URBROJ: 2144/01-03/03-19-6 od 26. rujna 2019. godine obaviješteni su nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 44.02. BREG IVANOVCI o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

 Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC 44.02. BREG IVANOVCI da se odgađa obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta (određeno za dan 16.10.2019. godine u 09:00 sati) kao i uvid u geodetski elaborat, te će o novim terminima biti pravovremeno obaviješteni.


breg ivanovci vlasništvo nekretnine nerazvrstane ceste geodetski elaborat javni poziv