Obavijest korisnicima prava na korištenje besplatnih udžbenika

Obavijest korisnicima prava na korištenje besplatnih udžbenika

11.7.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Gradonačelnik Grada Labina donio je 02. srpnja 2012. godine Odluku o pravu na korištenje besplatnih udžbenika.

Pravo na korištenje udžbenika ostvaruju učenici iz obitelji korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (subvencija), stradalnika domovinskog rata, s troje i više djece koji ostvaruju pravo na dječji doplatak i samohranog roditelja koji ostvaruje pravo na dječji doplatak.  

 

 

Udžbenici se mogu preuzeti u Gradskoj upravi do petka, 13. srpnja 2012. godine, II. kat, soba 14, a sve informacije u svezi preuzimanja udžbenika mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu i opće poslove na tel: 866-841, 866-842.

besplatno udžbenici djeca socijalni program