Novi zeleni otok postavljen u Prilazu Vetva (Kature)

Novi zeleni otok postavljen u Prilazu Vetva (Kature)

2.11.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na Katurama je nedavno postavljen novi zeleni otok kao zatvoreni boks. Radi se o Prilazu Vetva, a zeleni otok je namijenjen kućnim brojevima 2, 4, 6, 8, 10 i 12. U sklopu zelenog otoka postavljene su posude za miješani komunalni otpad, papir i karton, plastičnu i metalnu ambalažu, staklo te za otpadne baterije. Unutar boksa postavljena je i ploča sa uputama što se odlaže u postavljene posude, a što se odvozi u reciklažno dvorište na Starci.

 

prvimaj.hr

 

 

 

prvi maj komunalno otpad zeleni otok kature prilaz vetva