Nova Uredba o gospodarenju otpadom na štetu građana

Nova Uredba o gospodarenju otpadom na štetu građana

9.10.2019. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Do kraja godine jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća koja se bave gospodarenjem otpadom trebaju uskladiti postojeće Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s novom Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadom ... više Radio Labinalen golja legislativa uredba o gospodarenju otpadom otpad smeće građani komunalije prvi maj komunalno