[NEZAVISNI ZAJEDNO] ZAR NISU SVI RAVNOPRAVNI?

[NEZAVISNI ZAJEDNO] ZAR NISU SVI RAVNOPRAVNI?

12.5.2021. // LC Promo // Objavljeno u kategoriji Politika

'Zalagat ćemo se da se Uskrsnice i Božićnice dodjeljuju SVIM umirovljenicima'

Na listi Nezavisni Zajedno, br. 8 nositelja Silvana Vlačića, nalazi se i nekoliko umirovljenika. Među njima je i Josip Škopac, koji je do odlaska u mirovnu bio uspješan menadžer, a posljednjih godina politički je aktivan u borbi za bolji status labinskih umirovljenika. U jednom mandatu već je predstavljao umirovljenike u Gradskom vijeću.   

„Naši izabrani vijećnici u Gradskom vijeću zalagat će se da se isplata Uskrsnica i Božićnica, kao i u drugim općinama Labinštine, dodjeljuje SVIM umirovljenicima. Također ćemo tražiti da se iznos naknade poveća na minimalno 300 kuna, jer to ne bi značajnije opteretilo gradski proračun, a umirovljenicima bi značilo puno“, rekao je Škopac.     

Lista Nezavisni Zajedno tražit će i da se pri Pučkom otvorenom učilištu Labin organizira osposobljavanje osoba za djelatnost gerontodomaćica. Naime, izgradnjom budućeg Doma za starije neće se moći pokriti potrebe svih kojima će trebati briga i pažnja.

„Kada već spominjemo Dom za starije, koji se bezuspješno 'planira' već nekoliko desetljeća, zalagat ćemo se za njegovu čim skoriju izgradnju i stavljanje u funkciju. Pratit ćemo ponuđena rješenja, rokove i cijenu izgradnje, a naročitu pozornost ćemo usmjeriti na cijenu smještaja za korisnike iz Labina“, rekao je Josip Škopac, član liste Nezavisni Zajedno, br. 8, nositelja Silvana Vlačića.

Cjelokupni program Nezavisni Zajedno, Lista broj 8, nositelja Silvana Vlačića možete pročitati na: www.nezavisnizajednolabin.hr/program/

Nezavisni Zajedno, Lista broj 8, nositelja Silvana Vlačića možete pratiti putem web stranice (www.nezavisnizajednolabin.hr) i službenog Facebook profila (www.facebook.com/nezavisnizajedno).

izbori2021 umirovljenici josip škopac dom za starije gerontodomaćice nezavisni zajedno nositelj liste silvano vlačić lista broj 8 izbori lokalni izbori lista kandidati