Nezavisni zajedno: Studija prihvatnih kapaciteta u turizmu Grada Labina nije u funkciji održivog razvoja

Nezavisni zajedno: Studija prihvatnih kapaciteta u turizmu Grada Labina nije u funkciji održivog razvoja

20.8.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina na javnom je Savjetovanju od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2018. godine. Popunjene obrasce s prijedlozima potrebno je dostaviti zaključno do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu elektronske pošte: jasmina.mr@labin.hr. Kontakt osoba: Jasmina Milanović Ružić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove.

U roku je zaprimljen, a na naš mail proslijeđen komentar / kritika Studije od strane Nezavisnih zajedno, te je istu moguće preuzeti ovdje


Načelno, za studiju prihvatnih kapaciteta turizma grada Labina, koja je predmet ovog savjetovanja, iz Nezavisnih zajedno izjavljuju:


Studija prihvatnih kapaciteta je nepotpuna jer ne obuhvaća sva turistička područja/naselja koja još nisu izgrađena, te kao takva ne može predstavljati vjerodostojan strateški dokument.

Nije obrađena temeljna stvar naše turističke destinacije – kapacitet plaža. Smatramo da su kapaciteti naših plaža itekako premašeni pa se pitamo do kad ćemo i s čim biti atraktivni kao destinacija, ako nastavimo sa širenjem turističkih kapaciteta većih razmjera.

Studija koristi zastarjele informacije i podatke koji ne mogu dati realnu sliku sadašnjeg stanja, tako ni smjernice za budućnost.

Nije u funkciji održivog razvoja jer za zaštićena područja (značajni krajobraz) ne propisuje obvezu izrade procjene utjecaja na okoliš s obzirom da se radi o velikim zahvatima za takvo područje.


Ovdje možete pogledati sve komentare koji su u Gradu zaprimljeni u sklopu Savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

sjednica gradsko vijeće studija turizam prtlog nezavisni zajedno tanja pejić