nevni red 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

nevni red  20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

3.8.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), sazivam 20. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 3. kolovoza 2015. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

 

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Labina za perod siječanj-lipanj 2015. godine
2. Donošenje Odluke o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

 

 

POZIV za 20. redovnu sjednicu GV.pdf204.85 KB
Izvršenje proračuna 01-06-2015 (5).pdf2.58 MB
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LABINA.pdf2.43 MB
Obrazlozenje prijedloga lokalnog programa za mlade grada labina.pdf80.28 KB

sjednica gradsko vijeće dnevni red lokalni program za mlade