Neprofesionalnost Instituta za turizam u postupku javnog savjetovanja o Studiji prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

Neprofesionalnost Instituta za turizam u postupku javnog savjetovanja o Studiji prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

25.3.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

U utorak 26.3.2019. u 10 sati održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Labina s točkom Dnevnog reda: Donošenje Zaključka o prihvaćanju Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina.


Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Studiju prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina provedeno je tijekom kolovoza 2018. Kao radni materijali za sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina napokon su stigli i odgovori Instituta za turizam koji je izrađivač Studije.


U sklopu svojih primjedbi i prijedloga uglavnom smo se osvrnuli na to da Studija nije napravljena u skladu s načelima održivog razvoja te da ta načela ne dovodi u odnos. Izričemo svoje nezadovoljstvo zbog načina na koji je odgovoreno na primjedbe i prijedloge koji su izneseni po točkama. Odgovor Instituta za turizam je preopćenit, nije iznesen po točkama i iz njega se ne može zaključiti što je prihvaćeno ili odbijeno te koji su razlozi za to.


U verziji Studije koja je dana gradskim vijećnicima na prihvaćanje nije jasno vidljivo koje su se promjene uopće dogodile s obzirom na Nacrt Studije.


U dokumentu Zaključak o prihvaćanju Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina (radni materijali vijećnika) navedeno je da će izvjestiteljica biti pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju. Može se naslutiti da predstavnici Instituta za turizam koji su izrađivali Studiju neće ni doći na sjednicu Gradskog vijeća.


Radi dočaravanja nekvalitete same Studije izdvojit ćemo samo nekoliko primjera. Napominjemo da u verziji dokumenta koji se nalazi u radnim materijalima vijećnika još uvijek na 41. str. PDF-a piše:
"U skladu s tim, uz razdvajanje javnih od ‘privatnih’ (hotelskih ili kamp) plaža, mjerom se planira optimalan i ekološki prihvatljiv način uređenja plaža."


Plaže su javno dobro i Institut za turizam trebao bi slijediti hrvatske zakone koji ne poznaju pojam “privatna plaža”. Također, pored ostalog iznesenog u primjedbama, smatramo da je zaključak Studije (46.str.PDF-a) o većem broju kreveta u privatnom smještaju od broja u hotelima donesen izolirano zato što nisu uvršteni svi tipovi smještajnih jedinica u turističkim zonama i nije napravljen prikaz kreveta s obzirom na komercijalni i nekomercijalni smještaj.


Bez obzira na ovakav način postupanja izrađivača Studije u postupku savjetovanja s javnošću, želimo naglasiti da je izrazito važno da se građani uključuju u javna savjetovanja i da daju svoje primjedbe i prijedloge. Baš iz ovakvih razloga još i više.


Građanska inicijativa Volim Prtlog


Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

Najava 23. Redovne sjednice Gradskog vijeća


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Građanska inicijativa Volim Prtlog Prijedlozi i mišljenja Građanske inicijative
građanska inicijativa volim prtlog volim prtlog prtlog krajobrazna osnova turizam politika institut za turizam