Nema predstavki na rad općinskog suda u Labinu

Nema predstavki na rad općinskog suda u Labinu

26.3.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

- Uredu predsjednika Županijskog suda u Puli -  Pola lani su iz Ministarstva  pravosuđa dostavljene 154 predstavke na rad sudova u Istri. Na rad Županijskog suda odnosilo se 98 predstavki, na rad općinskih sudova 54 dok su se dvije odnosile na ostalo te ih je sud primio na znanje. Naime, građani predstavke na rad sudova, na ponašanje sudaca ili nekog drugog djelatnika suda, te na rad državnih odvjetništava, mogu uputiti Ministarstvu pravosuđa kao najvišem tijelu pravosudne uprave. Predstavke na rad sudova i odvjetništava mogu se odnositi na neosnovano odugovlačenje sudskog postupka, kao i na rad pojedinih službenika u njima, a slati ih mogu samo osobe koje su stranke u određenom postupku ili imaju pravni interes.

"Stari predmeti" prioritet

Prošle je godine Ministarstvo pravosuđa zaprimilo 6.565 predstavki, a najveći broj predstavki, njih čak 95 posto, odnosile su se na rad sudova, izvještavaju nas iz Ministarstva pravosuđa. Budući da Ministarstvo osnovanost predstavki ispituje putem ureda predsjednika suda ili Državnog odvjetništva RH, predstavke koje se odnose na rad sudova u Istri dostavljene su Uredu predsjednika Županijskog suda u Puli.

Najveći broj predstavki na rad sudova u Istri odnosio se na požurenje rješavanja predmeta, saznajemo od predsjednika Županijskog suda Iztoka Krbeca.

On je strankama odgovorio, a u skladu sa svojim ovlastima od općinskih sudova zatražio poduzimanje mjera za okončanje dugotrajnih postupaka, odnosno rješavanje tzv. starih predmeta. Ti predmeti u kojima su postupci pred prvostupanjskim sudovima započeli 2010. godine i ranije te predmeti koji se po zakonu i sudskom poslovniku smatraju hitnim, uzimaju se prioritetno u rad, vodeći račina o redoslijedu rješavanja predmeta.

Neosnovane pritužbe

U velikom broju predstavki koje su stigle u Ministarstvo pravosuđa uočena je pravna neupućenost stranaka o ovlastima ministarstva u odnosu na rad sudova. Iz Ministarstva pravosuđa pojašnjavaju da stranke pogrešno smatraju da je ministarstvo ovlašteno ispitivati zakonitost sudskih odluka ili davati pravne savjete i upute, a kada im Ministarstvo odgovori da nije ovlašteno za to, onda se stranke ponovno žale, ali sada na rad samog Ministarstva. Neki inzistiraju na svojim predstavkama i predlažu način rješavanja pa ih šalju čak i 10-ak puta. U dopisu Ministarstva pravosuđa konstatira se da je ispitivanje predstavki u 2012. godini u većini slučajeva dovelo do očekivanog požurivanja sudova i državnih odvjetništava u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti. Samo u dva slučaja pokrenuti su stegovni postupci protiv sudaca zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti, odnosno odugovlačenja u postupanju.

S. BODLAJ IVAŠIĆ

 

Predstavke na rad općinskih sudova u Istri
  Pula 36
  Buje 9
  Rovinj 5
  Poreč 3
  Pazin 1
  Labin 0

predstavka općinski sud u labinu općinski sud ministarstvo pravosuđa