„Neka moja Istra blista“ – eko akcije 2022. u organizaciji TZ Grada Labina

„Neka moja Istra blista“ – eko akcije 2022. u organizaciji TZ Grada Labina

7.7.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Već tradicionalno, TZ Grada Labina u suradnji sa sportskim društvima i lovačkim društvom

„Kamenjarka“ organizira niz akcija čišćenja priobalja i mora.

Prva akcija čišćenja plaže Maslinica od raznih nanosa iz mora obavljena je u ožujku te su u

akciji sudjelovali NK „Rudar“.

Tijekom svibnja i lipnja održane su akcije čišćenja podmorja rabačke luke od strane ronioca

DPA Rabac, dok su ribiči DSM „Kvarner Labin – Rabac“ očistili plažu Remac Oni će ujedno

tijekom srpnja i kolovoza barem jednom mjesečno barkama ukloniti otpad s istoimene plaže.

U akciji čišćenja plaže u Prtlogu sudjelovalo je lovačko društvo „Kamenjarka“. Članovi JK

Kvarner sudjelovali su u čišćenju plaže Babina te čišćenju obalnog pojasa od Remca do

Seničine.

Osim čišćenja priobalja i mora, TZ Grada Labina organizirala je i čišćenje pješačkih puteva

pa je u suradnji s NK Rabac izvršeno čišćenje pješačke staze Labin – Rabac i terena oko

igrališta u Rapcu.

Tijekom godine u suradnji s TZ Grada Labina pješačku stazu Labin – Rabac održava/čisti

gospodin Predrag Subotić.

Čišćenje staze Podvinje organizirano je u suradnji s planinarskim društvom Skitaci.

ekologija neka moja istra blista pd skitaci dsm kvarner labin rabac dpa rabac čišćenje