Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Labina

Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Labina

8.6.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju točke IV. Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina KLASA: 021-0/17-01/2-158, URBROJ: 2144/01-05-17-1 od 8. svibnja 2017. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju objavljuje NATJEČAJ. 

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči  Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa oznakom: GRAD LABIN " NE OTVARATI - ponuda za kupnju stana-zgrade", poštom, preporučeno ili neposredno Prijemnoj službi Grada Labina, Titov trg 11, soba broj 1.

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, soba broj 24 - II. kat - telefon: 052 866 822

Cijeli tekst natječaja preuzmite u prilogu.

 

 

grad labin natječaj stanovi nekretnine