Natječaj za klubove studenata, osigurana sredstva od 80 tisuća kuna

Natječaj za klubove studenata, osigurana sredstva od 80 tisuća kuna

12.1.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Županijski Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu objavio je javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada klubova studenata iz Istarske županije. Sredstva za provedbu poziva osigurana su u ukupnom iznosu od 80 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 20 tisuća kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 40 tisuća kuna. Svaki podnositelj može dostaviti samo jednu prijavu, te po osnovi toga može sklopiti samo jedan ugovor.

Ciljane skupine korisnika programa obuhvaćaju članove klubova studenata iz Istarske županije koji studiraju izvan Istarske županije. Popunjeni i ovjereni obrasci s prilozima dostavljaju se u papirnatom obliku preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G. Martinuzzi 2, 52220 Labin, s naznakom "Prijava na poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije za 2019. godinu – Ne otvarati". Prijave na poziv dostavljaju se zaključno sa 7. veljače. Nakon donošenja odluke o programima kojima su odobrena financijska sredstva, rezultati poziva bit će objavljeni na web stranici www.istra-istria.hr.(A. D.)

natječaj studenti klub studenata istarske županije