Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije osobe Labin

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije osobe Labin

21.8.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22.), članaka 205. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.) te članka 27. Statuta Doma za starije osobe Labin KLASA: 555-01/23-01/2; URBROJ: 2163-4-01-23-10 od 21. lipnja 2023. godine, Upravno vijeće Doma za starije osobe Labin na temelju Odluke o raspisivanju javnoj natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja od 8. kolovoza 2023. godine, raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije osobe Labin

Za ravnatelja Doma za starije osobe Labin može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

-završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine,

Sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti

– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom

– nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi;

Ravnatelja Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja Doma.

Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom podnose se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Doma za starije osobe Labin – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu. 

dom za starije osobe labin upravno vijeće natječaj