Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup na području Grada Labina

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup na području Grada Labina

8.9.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 024-02/22-02/224, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 6. rujan 2022. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje

N A T J E Č A J za davanje poslovnih prostora u zakup

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: trgovina sportskom opremom i/ili dodacima prehrane za sportaše,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 938,25 kuna/124,52 eura[1].

2. Poslovni prostor u Labinu, Aldo Negri 4, površine 115,00 m2, prizemlje, sagrađen na 1089/1 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 3.593,75 kuna/476,97 eura.

3. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 54,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 716 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 2.430,00 kuna/322,51 eura.


 4. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 29,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 716 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 1.305,00 kuna/173,20 eura[2].

5. Poslovni prostor u Labinu, Aldo Negri 4, površine 41,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 137/1 k.o. Labin - Presika,

- namjena poslovnog prostora: uslužne djelatnosti, trgovina i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 1.281,25 kuna/170,05 eura.

6. Poslovni prostor u Labinu, Slobode 3, površine 21,55 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 973 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: skladište, ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 808,12 kuna/107,25 eura.

7. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 1, ured broj IIK - 29, površine 35,50 m2, sagrađen na k.č. 881/5 k.o. Labin, II kat,

- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 1597,50 kuna/212,02 eura.

8. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 1/2, površine 35,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 396 k.o. Labin - Presika,

- namjena poslovnog prostora: trgovina autohtonim istarskim suvenirom i proizvodom i/ili proizvodima koji imaju oznaku „Hrvatska kvaliteta“ te „Izvorno hrvatsko“ i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 1.093,75 kuna/145,16 eura.

Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 23. rujna 2022. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 052 866-861 i 866-863.    

Cjelokupni tekst Natječaja i obrazac zahtjeva

natječaj poslovni prostor grad labin poslovanje