Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

16.9.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/20-01/2-222, URBROJ: 2144-01-01-20-1 od 07. rujna 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje N A T J E Č A J za davanje poslovnih prostora u zakup

Cijeli natječaj ovdje

poslovni prostor grad labin nekretnine natječaj